Ban Thai - Sterke matopplevelser
Åpningstider påsken

Åpent hele påsken

Åpningstider som gjelder hele påsken, åpent hver dag 15.00 - 19.00.

 

Riktig god påske, hold hyggelig avstand og ta vare på hverandre.